Hvem er vi ?

 

 

Ellen Eldrup, Sundhedsplejerske, Marte Meo terapeut og Master i Positiv psykologi.

Alle forældre ønsker, at deres børn er glade og udvikler sig sundt. Jeg ved det kræver trygge og nærværende forældre, og jeg ved at det kan være svært at leve op til i et familieliv, der kan være præget af en lidt stresset hverdag og mange følelser.

Jeg har arbejdet med familier siden 2006.

Jeg er gift med Nikolaj, og vi har to teenagere i huset. Jeg ved, at det at være forældre kræver at man øver sig.

 

Lillian Thusgaard, Sundhedsplejerske, Marte Meo terapeut og Master i Positiv psykologi.

Små børn er unikke og har deres egen personlighed. Dette kan være udfordrende, særligt fordi alle forældre ønsker at støtte deres barn på en god måde. Jeg er optaget af hvordan vejledning kan blive meningsfuld og brugbar for forældre.

Jeg har arbejdet med familier siden 2004.

Jeg er gift med Martin og sammen har vi 4 børn i alderen 16-25 år. Gennem årene med børn har jeg erfaret, at hver alder har sin charme, men også sine udfordringer.

Vores værdigrundlag:

Vi arbejder for, at familier trives. Børn kan udvise adfærd, og reagere på en måde som gør, at man naturligt søger, at ændre deres adfærd. Vores tilgang til udfordringer i familien starter med at arbejde med forældrene, for derved at skabe mulighed for at de møder barnet åbent, konstruktivt og med positive følelser. Vi mener, en forudsætning for dette er at arbejde med forældre og deres Mentale robusthed, idet denne bliver udfordret i dagligdagen og i samværet med børn i alle aldre. For at kunne skabe positive processer hos forældre, fokuserer vi særligt på at styrke forældre i forhold til kontakten til barnet, styrke forældres tro på egne evner og deres indbyrdes samarbejde. Dette for at opnå færre frustrationer og større glæde i familien.

Mental robusthed kan styrke muligheden for at holde hovedet koldt og hjertet varmt i pressede situationer, og dermed styrke samspillet mellem barn og forældre. Det samspil som er fundamentet for barnets sunde udvikling.

Der findes mange råd og anvisninger om at være en god mor og far, og om hvordan udfordringer kan håndteres. Ofte peger rådene i forskellige retninger, hvilket kan medføre usikkerhed. Det kan forstyrre det mest nærliggende – nemlig at forholde sig til det barnet udtrykker og handle i overensstemmelse med egne værdier, holdninger og naturlige intuition.

“Gladebørn” tilbyder en faglig og målrettet proces med udgangspunkt i aktuelle udfordringer med henblik på at styrke dig og dine børn.

Vi har fokus på faglighed, nærvær og tilgængelighed.