Søskende

Nogle børn reagerer på at blive storesøster eller –bror, og ofte betyder denne reaktion, at forældrene får dårlig samvittighed.
Det at have en søskende er en gave, og vigtig i forhold til bl.a. at vente, føle empati, lære sig selv og andre at kende. Alt sammen noget som søskende lærer af hinanden. Præcis der hvor de lærer mest, bliver de ofte frustrerede, vrede og kede af det. Det skaber følelser hos forældrene, hvor man kan få ondt af barnet, blive ked af det og få dårlig samvittighed over ikke at være nok tilstede for det barn, der tidligere havde ens udelte opmærksomhed.

Hvad kan hjælpe?
Det kan hjælpe at få redskaber til at tænke anderledes og dermed arbejde med de følelser, som kan være ubehagelige i samværet sine børn. Det kan give mulighed for at skabe større overblik og nærvær, og dermed få øje på barnet, så det føler sig set, hørt og forstået.

Vi vil anbefale, en startsamtale af en times varighed. Herefter anbefaler vi evt. et forløb, der tilpasses dit/jeres behov.

Vi tager udgangspunkt i følgende metoder:
·     Individuel vejledning / hjemmebesøg
·     Coaching og redskaber.
·     Marte Meo
·     Oplæg i grupper