Opdragelse med hjertet

Opdragelse med hjertet, hvem bestemmer vejen?

Mange forældre er usikre på, hvordan konflikter med børn bør tackles.

Det kan være svært at finde balancen mellem at være en kærlig forældre, og samtidig være en der stiller krav, og laver faste rammer.

Det kan handle om, hvordan man giver barnet en fornemmelse for, hvordan man er sammen med andre mennesker. Det kan også handle om situationer, hvor barnet vil bestemme, men det er de voksne, der ved, hvad der er bedst for barnet.

Det kunne være i situationer, hvor Ipad’en skal slukkes, ungerne skal puttes, tænderne skal børstes, eller man ønsker barnet holder bordskik.

Hvad kan hjælpe?

Først hjælper vi jer med, at afklare hvad I ønsker af jeres barn. Dernæst giver vi inspiration til, hvordan opdragelse kan gribes an. Vi vejleder i forskellige redskaber og metoder, der passer til jer og jeres familie. Det kunne handle om, at acceptere barnets følelser – vrede og frustration, samt trøste barnet og alligevel stå fast på, hvad man selv tror, er det bedste for barnet.

Vi vil anbefale en startsamtale af en times varighed. Herefter anbefaler vi evt. et forløb, der tilpasses jeres behov.

Vi tager udgangspunkt i følgende metoder:

  •          Individuel vejledning
  •          Coaching og redskaber.
  •          Marte Meo