Når dit barn ikke trives

Børns hverdag i institution og hjemme har betydning for deres trivsel. Når børn ikke trives af den ene eller anden grund, har de brug for hjælp. Vi vejleder i, hvordan I bedst støtter jeres barn, så det bliver rustet til den store verden.

Hvad kan hjælpe
Barnets trivsel er afhængig af mange forskellige faktorer. Det kan hjælpe at få et overblik over barnets hverdag, og en større forståelse for den virkelighed barnet oplever, så det bliver tydeligere, hvad der kan hjælpe barnet.
Vi vil anbefale en startsamtale af en times varighed. Herefter anbefaler vi evt. et forløb, der tilpasses dit/jeres behov.

Vi tager udgangspunkt i følgende metoder:
·     Individuel vejledning
·     Coaching og redskaber.
·     Marte Meo