Fra par til familie

Hjælp!!! vi skal være…. eller er blevet forældre.

At få et barn kan betragtes som en af de største omvæltninger i livet. Det er vigtigt for forældre at lykkes og gøre det bedste for deres lille barn. Dette sammenholdt med at tiden med det lille barn kan rumme uforudsigelighed og stor følelsesmæssig involvering gør, at udfordringen for mange par kan blive stor.

De fleste bliver heldigvis glade for deres liv med deres lille barn, men selv om glæden er stor, er det ikke sjældent, at par også føler en sorg over ikke at have det liv som tidligere. Livet som par hvor alle døre og muligheder var der, til et liv med familie, ansvar og forpligtigelser. Den måde som voksne taler sammen, og den stemning der er imellem dem, har betydning for børn i alle aldre. Børn er meget følsomme, og opfanger langt mere end vi voksne tror. Det er derfor vigtigt, at arbejde med stemningen i hjemmet hvis den er udfordret.

Hvad kan hjælpe?

Det kan hjælpe at sætte ord på de frustrationer, som kan føles uvelkomne i det nye ”lykkelige” liv. Det kan derfor være en hjælp, at have fokus på jeres følelser for hinanden og på den hverdag som I nu skal have til at fungere, både når det er godt, og når det er hårdt og lidt opslidende. Vi hjælper til at skabe et overblik, og en forståelse for de reaktioner som I oplever selv og hos hinanden.

Vi tager udgangspunkt i følgende metoder:

  • Individuel vejledning / hjemmebesøg
  • Coaching og redskaber.