Forældre – hårdt arbejde ?

Du gør dit bedste! -og alligevel har du en oplevelse af, at det ikke er godt nok. Du bliver ofte usikker, på de beslutninger du har taget. Det er vigtigt for alle forældre at lykkes og at gøre det godt. Nogle forældre oplever glæde og ro omkring det at være forældre, mens andre oplever det frustrende.
Hjemmesider, facebook og tv-programmer beskriver ofte den ideelle familie. Bedsteforældre, familie og venner viser dig måske også forskellige veje til det perfekte familieliv. Alt sammen kan være med til, at du bliver mere usikker og dermed utydelige overfor dit barn. Det kan være du oplever, det er svært at holde ud at være sammen med barnet, når det er surt eller vredt, og du selv bliver det samme.

Vi hjælper dig, til at finde din måde at være forældre på også i pressede situationer!

Hvad kan hjælpe?

Med udgangspunkt i dit barns alder og udvikling, vil vi inspirere dig til at støtte dit barns trivsel. Du vil få øvelser og konkrete anbefalinger, som du skal øve dig på fra gang til gang.
Vi vil anbefale en startsamtale af en times varighed. Herefter anbefaler vi evt et forløb der tilpasses dit/jeres behov.

Vi tager udgangspunkt i følgende metoder:
·     Individuel vejledning
·     Coaching og redskaber.
·     Marte Meo