Børns svære følelser

Hold hovedet koldt og hjertet varmt – Hvordan håndteres børns svære følelser?

 

Børn har, og skal have mange forskellige følelser. De lærer følelserne at kende af deres forældre.

I samvær med barnet er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i det barnet føler. Det kræver nærværnede voksne. Det kan være svært at være nærværnede i pressede situationer, og reagere konstruktivt. Det kan få den betydning, at man som voksen bliver overvældet af magtesløshed og irritation.

Hvad kan hjælpe?

Følelser smitter, og stressede voksne kan medføre urolige børn.

Det kan derfor hjælpe at have fokus både på dit barn og på dine tanker, følelser og reaktioner.

Vi kan tilbyde redskaber, der giver dig mulighed for at bevare overblikket i pressede situationer.

Vi vil anbefale, en startsamtale af en times varighed. Herefter anbefaler vi evt. et forløb, der tilpasses dit/jeres behov.

Vi tager udgangspunkt i følgende metoder:

  • Individuel vejledning
  • Coaching og redskaber.
  • Marte Meo
  • Oplæg i grupper